Loading page...

Tarieven

Uurloon

Het uurloon wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, bepaald door de wetgeving en de deontologie. Dit wordt bepaald aan de hand van de aard van de zaak, de complexiteit en de omvang van het dossier, het aantal consultaties en noodzakelijke tussenkomsten, alsook wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden van de cliënt.

Het kantoor beschikt over schriftelijke en duidelijke overeenkomsten  waarin het uurloon en de kosten worden bepaald. Er wordt tevens gewerkt met het principe van een provisie of voorschot.

Op verzoek van de cliënt kan op elk moment een overzicht worden bezorgd van de reeds verschuldigde erelonen en kosten zodat u steeds een idee hebt omtrent het verschuldigde bedrag.

In sommige procedures kan er mogelijks tussenkomst gebeuren van uw rechtsbijstandsverzekeraar. U  heeft steeds de mogelijkheid een raadsman naar eigen keuze te contacteren, dewelke de rechtsbijstandsverzekeraar dient te aanvaarden. U hoeft enkel deze gegevens binnen te brengen, waarna het kantoor dit verder voor u opvolgt.

In principe is de bijstand dan kosteloos, nu deze kosten door de rechtsbijstandsverzekeraar worden gedragen.

Indien u dus verzekerd bent is het van belang dit te melden bij de eerste consultatie.

 

Pro Deo

Het kantoor kan pro deo werken, op voorwaarde dat aan de wettelijke bepalingen van de inkomensgrenzen wordt voldaan. Tijdens een eerste consultatie kan gekeken worden of u in aanmerking komt en kan een aanvraag worden gedaan mits overhandigen van de nodige administratieve stukken. Ingeval van gedeeltelijke kosteloze rechtsbijstand is een forfaitair bedrag van maximaal 125 EUR verschuldigd.

Kantoor