Loading page...

Rechtstakken

Het kantoor legt zich toe op onderstaande rechtstakken, mede door de verdere bijzondere studies dewelke werden gevolgd:
 

Strafrecht

Bijstand bij arrestaties, procedure Raadkamer/ Kamer van inbeschuldigingstelling , Correctionele Rechtbanken, Hof van Beroep, Hof van Assisen. Dit betreft zowel bijstand aan dader als slachtoffer

 

Verkeersrecht

Bijstand strafrechtelijke/ burgerrechtelijke  Politierechtbank, adviezen, enz...

 

Jeugdrecht

Bijstand procedure voor de Jeugdrechtbank- verontrustende opvoedingssituaties- misdrijf omschreven feiten

 

Familierecht

Echtscheidingen, alimentatie, verblijfsregeling, ouderlijk gezag, enz...

 

Huurrecht