Loading page...

Het kantoor

Visie

Er wordt steeds getracht op een correcte wijze advies te verlenen, ook doorheen de procedures. Er wordt aandachtig geluisterd naar de zienswijze van de client, dewelke wordt afgetoetst met het dossier en de diverse wettelijke bepalingen. Indien minnelijke oplossingen niet mogelijk zijn, wordt het dossier op duidelijke en kordate afgehandeld via de bevoegde rechtbanken.

Er wordt op regelmatige basis met de client samengezeten, teneinde het verloop van de procedure en de te ondernemen stappen nauwkeurig te bespreken.

 

Team

Charlotte DEMAITRE

Charlotte DEMAITRE startte in 2009 aan de balie te Gent, alwaar zij stage liep bij Mter. Filip Van Hende in strafrechtelijke materies. In 2011 werkte zij bij mter. Hugo Dekeyzer, te Brugge  alwaar zij ervaring opdeed in het burgerlijk recht en binnen het kantoor  actief bleef tot 2015. In 2014 startte zij haar eigen kantoor op te Eeklo.

Het kantoor is voornamelijk gespecialiseerd in het strafrecht, verkeersrecht, jeugd en familierecht

Charlotte DEMAITRE behaalde de opleiding ‘ cassatie in strafzaken’ en de opleiding ‘bijzonder jeugdrecht’, 'de salduzopleiding' alsook heeft zij de opleiding 'bemiddeling in familiezaken' met succes behaald.

 

Thomas JANSSENS

Thomas JANSSENS startte aan de balie te Gent in september 2020

Tijdens zijn studies legde hij zich voornamelijk toe op het strafrecht en privaatrecht. Hij volgde een bijkomend jaar internationaal strafrecht aan de Vrije Universiteit Brussel, waarbij hij de internationale aspecten van het strafrecht verder uitdiepte

Meester JANSSENS is tevens houder van het salduzcertificaat

Op het kantoor behandelt Thomas JANSSENS de strafrechtelijke materies, waarbij hij naast het juridisch kader het menselijk aspect niet uit het oog verliest.